Wegmetvochtproblemen.be is een website met informatie over vochtproblemen, de verschillende soorten vochtproblemen en eventuele oplossingen op vochtproblemen weg te werken.
NLFR

Vochtbestrijding - tips & advies

De vochtbestrijding-sector kende de laatste jaren een ongeziene groei. De toegenomen interesse voor renovatieprojecten speelde hier een grote rol in. Ook de groeiende bewustwording bij heel wat mensen over de negatieve effecten van vocht in huis zorgde voor de stijgende vraag naar oplossingen hiervoor. Jammer genoeg bracht dit ook een wildgroei met zich mee van zogenaamde specialisten op het vlak van vochtbestrijding. Om de consument te kunnen beschermen werd er van hoger hand bewust gekozen om via officiële erkenningen de nodige zekerheden te kunnen bieden.

Uw woning is het best in handen van vakmensen die zwart op wit bewijzen dat ze professionals zijn.

De besluitwet "de groote" zorgde er voor dat meer dan een halve eeuw geleden, een onderzoeksinstelling werd opgericht die een toeziend oog zou houden op de bouwsector. Dit was bovendien gedreven en gedragen door de beroepsorganisatie. In 1960 zag het wetenschappelijk technisch centrum voor de bouw het levenslicht. Aan de hand van de kwaliteitslabels wordt de doeltreffendheid op verschillende niveau's door het WTCB bevestigd.

Voordat er een label kan getoond worden spreekt het voor zich dat er voor de betreffende productlijn een label moet bestaan.

Om buiten de sectorgrenzen te treden is sinds vorig jaar de naisolatie van bestaande woningen een schoolvoorbeeld (sts-71/1). Deze sector wordt sinds 2012 heel strikt gereglementeerd omdat er grote premiebedragen mee gemoeid zijn.

Onderstaande labels gelden als voorbeeld voor een behandeling tegen opstijgend vocht.

  • ATG – label: dit label schenkt klaarheid in verband met het gebruikte product. Na doorgedreven tests is het resultaat eenvoudig om als consument het product correct in te schatten. Zie voor meer info op www.atg.be en www.wtcb.be
  • BCCA-label: het belgian construction certification association is een bouw gerelateerde certificatie-instelling. Zij zien toe op de kwaliteit van de uitvoering. Zie voor meer info op www.butgb.be en www.wtcb.be
  • Qualibouw-label: qualibouw kunt u het best vergelijken omschrijven als 'de iso-normen speciaal voor de bouwsector'. Naast de kwaliteit op het vlak van administratie en vakkennis, wordt ook de klantentevredenheid in rekening gebracht. Een goede voorbereiding, vaklui en de allerbeste producten staan steeds garant voor een oplossing op maat. Zie voor meer info op www.qualibouw.be en www.wtcb.be

dit alles kan extra versterkt worden door ondersteunende initiatieven van de aannemer zelf:

Referenties: kwaliteit gaat vaak van mond tot mond. Wanneer er niet voor teruggedeinsd wordt om de nodige referenties voor te leggen, dan heb je te maken met een firma die niets te verbergen heeft. Referenties kunnen enkel voorgelegd worden dankzij tevreden klanten.

Kwaliteitscharter: dit is een indicatie voor een onderneming waarbij de medewerkers worden gemotiveerd om te denken en te handelen in functie van de klant.

Het steunt op een basisdocument, uitgebreid met verder specificaties, dat als instrument wordt gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van een onderneming te verzekeren.

Gespecialiseerde firma: het is logisch om voor een gespecialiseerde firma te kiezen inzake vochtbestrijding. Een onderneming die zich uitsluitend richt op het oplossen van vochtproblemen is altijd de beste keuze ten opzichte van een 'bont allegaartje'.

De aankoop van uw pand was een belangrijke investering. Ga er verstandig mee om.Terug naar het overzicht met alle soorten vochtproblemen

Wegmetvochtproblemen.be is een informatiewebsite van Aqua Protect - contact - Webdesign by BOA